Sample Image
179) pisał: "Fałszywa to taktyka, która dla podtrzymania akcji szkolnej z każdego ucznia robi świadomego szermierza sprawy narodowej, przypisując mu uczucia, pobudki i plan
postępowania, na jakie, gdyby się zdobył, nie byłby młodym chłopcem, ale jakimś przedwcześnie dojrzałym dziwolągiem...
"
— Mamo, jak ci starsi okropnie kłamią — zawołała z rozpaczą pewna ośmioletnia dziewczynka.
Wszyscy prawie bez wyjątku namawiali młodzież, żeby wróciła do szkoły, że akcję powinni podjąć rodzice. Tak, powinni, ale nie podejmowali...
Młodzież wiedziała doskonale, że jeśli ona sama się nie uprze do ostateczności, to z szkoły polskiej będzie — figa.
Haniebnie zachowywały się pensje żeńskie.
Biedne dziewczyny chciały solidaryzować się z młodzieżą. Przełożone tłomaczyły im, że pensje są ostoją polskości.
— To są "kryjówki" polskości — wołały dziewczyny.
— Nie chcemy być rzeczywistemi, tajnemi Polkami.
— Pójdziemy na pensje, ale pod warunkiem, że gdy przyjdzie inspektor, wszystko będzie się dalej odbywało po polsku.
Przełożone nie przebierały w środkach. Ponieważ na pensje przychodziła młodzież szkół męskich celem zrywania wykładów, przeto pensji strzegła policja i... Bratniacy.
Szulakiewiczówna z Lublina, którą ojciec zmusił pójść do szkoły, odebrała sobie życie.
A pan Dmowski pisał w "Przeglądzie Wszechpolskim" (marzec - kwiecień 1905, str.
183): "Szkoła rosyjska w Polsce już osiągnęła to, że rodzina nasza upodobniła się w pewnej mierze do rosyjskiej, że synowie u nas często uważają za naturalne i konieczne
przeciwstawiać się ojcom i ostatni nie zawsze mogą być pewni, że znajdą u własnych dzieci posłuszeństwo".
"Dzięki pedagogom rosyjskim synowie nie mają u nas zupełnego zaufania do ojców, odnoszą się do ich wskazówek lekceważąco, czasami drwią sobie z nich bez ceremonji.
"
Przełożone wydalały uczennice za agitację polityczną, albo pozwalały im zostać na pensji pod warunkiem, że wydadzą... współwinne.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>