Sample Image
Ten chłop, ten zatraceniec, o którym lwowscy przedstawiciele Narodowej Demokracji śmieli powiedzieć, że z chwilą nastania konstytucji w Królestwie Polskiem wybierałby na posłów
komisarzy włościańskich (a nie pp. Dmowskich i Wasilewskich), ten chłop urządził pewnemu szlachcicowi taki "kawał".
Gdzieś majem, o wczesnym ranku, gdy pierwsze wonie durzyły głowę i pierwsze ciepłe podmuchy całowały stęsknione wiosny twarze, młody pan dziedzic wyjechał z dworu na koniku
wronym i, machając nietroskliwie szpicrutą, zbliżał się do zabudowań wiejskich.
A że umiał nietylko marzyć, ale i patrzeć, przeto postrzegł przed jedną z zagród owych "Amerykanów", co to świeżo wrócili z za morza, czarne surduty, kołnierzyki białe,
krawaty, dym papierosów. Oho, jakaś feta.
— Sługa szanownych panów. A cóż to, w dzień powszedni tak odświętnie?
— A cóż to, czy pan nie wie, że to dziś rocznica Konstytucji Trzeciego Maja?
Ot — na "Złamanie karku". Ot, trwoga o niepodległość.
Ot, trwoga o wpływ komisarzy włościańskich. Ot — "swoje drogi, swoja poczta, swoje cele".
* * *
Rząd rosyjski ma w ogóle szczęśliwą rękę.
Co posieje "dobroczynnie", to mu wyrasta "chwast niewdzięczności".
Słusznie twierdził warszawski szef żandarmerji Fułłon, że chłop polski jest istotą najniewdzięczniejszą pod słońcem.
Rząd mu dał wolność i ziemię a on żywi względem rządu tylko nienawiść i knuje bunt. Żali p. Fułłon myślał, że można było sobie kupić chłopa polskiego za... parszywą...
morgę gruntu?
* * *
W r.
1878 tenże "szczęśliwy" rząd wydał prawo górnicze, oddzielające własność powierzchni ziemi od wnętrznych bogactw kopalnych, skutkiem czego w ciągu piętnastu następnych lat
polski przemysł drobny zamienił się w przemysł wielki.
Przypatrzmy się choćby mapie graficznej stuletniej eksploatacji sosnowieckiego węgla, sporządzonej przez Biuro Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych w Dąbrowie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>