Sample Image
Koło Wychowawców i Związek Unarodowienia Szkół zaraz po wiecu z dnia 19-go lutego stały się żarliwymi rzecznikami akcji szkolnej.
Ukazała się nakładem warszawskiego Ludowego Koła Oświaty broszurka p. t. "Zmowa powszechna przeciw rządowi". Zaczyna się od słów;. "Wypowiadamy walkę!
" Cała jej treść tchnie tem, czem żyła inteligencja warszawska w ciągu grudnia, stycznia, lutego, marca...
Przepiękna odezwa P. P. S.
z lutego mówi:
"Czujemy dobrze wasze myśli, Towarzysze, widzimy pałające bólem i żądzą pomsty oczy Wasze i słyszymy to jedno słowo, to jedno jedyne słowo, jeden zgodny krzyk,
który wydziera się nam wszystkim z piersi: broni, broni!"
Zali sądzicie, że to wołanie kilku agitatorów "masońskich i kosmopolitycznych"?
Czy nie widzieliście tych ulic zbryzganych posoką, tłumów, rzucających wszystko na szalę wypadków, życie, byt rodzin, byle wolność, wyśnioną wolność zdobyć?
I cóż, wy stróże kas wertheimowskich, wy stróże klejnotu szlacheckiego i wy, którzyście dawniej za wolność ponosili rany, czy te rany zapomniane?
czy źródliska waszych majątków nie odemkną się? czyż tylko "maluczcy" mają o Polskę walczyć?
Do was wołamy po raz ostatni: pieniędzy, pieniędzy!...
Ha, gdy wolność będzie, może się wtedy ruszycie do senatorskich krzeseł, do fotelów poselskich i może wtedy powiecie: ależ ten lud nie dojrzał, aby mógł wybierać...
Czyż was z ludem rzeczywiście nie łączy żaden — wspólny cel?
Co "z szlachtą polską polski lud", ale czy z "ludem polskim polska szlachta"?
Jak się skończy spór Bojki z Jordanem?
* * *
A wy finansiści, którzy powiadacie, że "miljony leżą na ulicach, tylko je podnieść", jeżeli nastanie ład, jeżeli nastanie wolność — czy wy będziecie tylko dawali...
sturublówki?
Czy to także "sen na końcu pieśni", że wy rzucicie na szalę zdarzeń wasze majątki, że zostaniecie polskimi Varvakisami...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>