Sample Image
Zdaję sobie nawet sprawę z różnic, jakie zachodzą pomiędzy czytelnikami objawień a proklamacji.
Ale gdy się chce ludzi uszczęśliwiać, trzeba znać ich pożądania; a gdy się do nich posyła apostołów trzeba być ich pewnym.
Co powiedziałby pan August Bebel, gdyby mu się Francuzi rozparli w Berlinie, wprowadzili do urzędów, do szkół a nawet do prywatnych instytucji język francuski, gdyby mu pluli
dzień w dzień na niemczyznę, gdyby cenzurowali jego Kantów i Goethych, gdyby okradli berlińskie muzea, gdyby zdetronizowali Wilhelma II. i rozegnali parlament?
Czy powiedziałby wtedy: "ciemięzcy nasi są kosmopolitami, tedy i ja będę kosmopolitą?
"
Co powiedziałby na to, gdyby wtedy pan Jaures wystosował List Otwarty do robotników francuskich, którzy się zapędzili do Prus, z propozycją utworzenia z Niemiec i Francji jednej
"Republiki Ludowej" z parlamentem w Paryżu?
Czy pan Bebel wraz ze swymi 84 parlamentarnymi kolegami obozu socjalistycznego pojechałby do Paryża, grzmiał z Lewicy po francusku i był rzecznikiem "einer freien Volksrepublik im
ganzen franzoesischen Reiche" od Sekwanny do Szprewy?
Sądzę, że nie.
Przypuszczam, że na wzór warszawskich działaczy zwoływałby polityczne wiece i propagowałby bezwzględną decentralizację, domagałby się politycznego wyodrębnienia Niemiec,
parlamentu w Berlinie, służby wojskowej w kraju a jeśliby Francja jeszcze konstytucji nie posiadała, to żądałby konstytucji dla niej, aby się zabezpieczyć przed podobnemi
inwazjami, starałby się o wolny sojusz z wolnościową Francją, aby siebie wzajemnie nie dręczyć i nie unieszczęśliwiać.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>